Mesyuarat Bersama UniSZA perbincangan mengenai Kursus Tahsin Quran dan Perguruan Guru-Guru Tasmi' Imtiaz, Yayasan Terengganu.

26

Mesyuarat Bersama UniSZA perbincangan mengenai Kursus Tahsin Quran dan Perguruan Guru-Guru Tasmi' Imtiaz, Yayasan Terengganu.

Tarikh : 17 Oktober 2016
Tempat : Bilik Mesyuarat 1 Yayasan Trg
Penglibatan : 
Pengarah Yayasan Trg, 
KPP Pengurusan Imtiaz, 
PP Quranik, 
PP Bimbingan & Kaunseling, 
Ketua Pusat Al-Quran dan Al-Sunnah UniSZA, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah,
Pensyarah Pusat Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah UniSZA.

PrintEmail