PERMOHONAN PENGAMBILAN MURID AL-SYAHADAH AL-ULYA ULUL ALBAB DI SEKOLAH AGAMA KPM AMBILAN TAHUN 2018

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa Murid Lepasan Tingkatan Tiga (3) Tahun 2017 yang menduduki Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) untuk memohon mengikuti program yang ditawarkan bagi Ambilan Januari 2018 seperti berikut:

KETERANGAN

 1. Al-Syahadah al-Ulya Ulul Albab merupakan penggabungan Kurikulum Kebangsaan aliran tahfiz sains dalam Kurikulum Bersepadu Tahfiz dan kitab turath untuk murid tahfiz terpilih di peringkat menengah atas.
 2. Murid yang terpilih mengikuti al-Syahadah al-Ulya Ulul Albab ini dicadangkan laluan pengajiannya untuk tempoh 12 tahun daripada peringkat menengah atas sehingga peringkat Kedoktoran (PhD) (jika mendapat tajaan).
 3. Matlamat pakej mata pelajaran al-Syahadah al-Ulya Ulul Albab diperkenalkan adalah untuk memberi nilai tambah penguasaan ilmu tahfiz dan turath kepada murid Tingkatan 4 dan 5 aliran tahfiz sains.
 4. Pelaksanaannya adalah bagi memantapkan dan memperkasakan KBT dalam arus perdana ke arah melahirkan murid-murid yang seimbang dan cemerlang dalam mata pelajaran berasaskan naqli dan ‘aqli serta ilmu turath untuk menyediakan generasi ulama pelapis dan cendekiawan Islam mengikut acuan Malaysia yang menghayati konsep Maqasid Syariah dan Wasatiyah.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

Calon-calon hendaklah:

 1. Warganegara Malaysia yang berumur tidak melebihi 16 tahun pada 1 Januari sesi persekolahan tahun 2018;
 2. Lulus ujian Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan mendapat sekurang-kurangnya 6A termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik, Sains, Pendidikan Islam/ Usul al-Din/al-Syariah dan Bahasa Arab/al-Lughah al-Arabiah al-Muasirah;
 3. Telah menghafaz al-Quran sekurang-kurangnya 20 juzuk dan mendapat perakuan daripada pihak sekolah;
 4. Melalui proses temu duga dengan mengambil kira pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kesihatan;
 5. Bersetuju mengikuti program ini sehingga tamat tingkatan 5

CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

  1. Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari laman sesawang www.myimtiaz.com.my mulai 14 Disember 2017.
  2. Calon yang didapati memberi maklumat salah/tidak benar/manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan

ditarik balik surat tawaran kemasukan.

MAKLUMAN DAN PERHATIAN

  1. Maklumat berkaitan status permohonan yang berjaya dipanggil temu duga akan dimaklumkan melalui laman sesawang www.myimtiaz.com.my pada/sebelum 03 JANUARI 2017.
  2. Calon yang berjaya dalam temuduga al-Syahadah al-Ulya Ulul Albab boleh menyemak keputusan temuduga melalui laman sesawang www.myimtiaz.com.mypada 18 Januari 2018.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

21 Disember 2017 (Khamis),  Jam : 12.00 Malam      

ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI

Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan permohonan :     

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ARAS BAWAH & 2

NO 2251, JALAN USAHAWAN 1,

63000 CYBERJAYA

SELANGOR DARUL EHSAN

(u.p : Sektor Operasi Pendidikan Islam)

No. Telefon : 03-8321 7319

E-mel         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

YAYASAN TERENGGANU

BANGUNAN YAYASAN

JALAN SULTAN ISMAIL

20200 KUALA TERENGGANU

TERENGGANU DARUL IMAN

(u.p : Bahagian Pengurusan Imtiaz )

No. Telefon : 09-622 1733

E-mel         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Borang Permohonan : DITUTUP

Status Permohonan  : Masukkan_No_KP

 

PrintEmail